مهرگان

موسسه نیک بنیادان مهرگان


موسسه نیک بنیادان مهرگان در سال 1388 با نام بنیاد خیریه مهرگان با حضور جمعی از افراد نیکوکار با هدف کمک به نیازمندان و دستگیری از آنان تشکیل گردید . این افراد جهت تعیین اهداف و تعیین خط مشی فکری و کاری اقدام به تهیه اساسنامه ای مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی نموده و تلاش نموده تا هر روز به محتوا و غنای آن بیفزایند . در همان ابتدا هیات موسسین جلسه تشکیل داده و نفرات اجرایی را تعیین نمود و با افتتاح یک حساب بانکی شروع به جمع آوری کمک نقدی کردند و کلیه دریافتها و پرداختها و امور مالی را به صورت کاملا منظم و دقیق و طبق اصول حسابداری تنظیم و جمع آوری نمودند .

با توجه به گستردگی اهداف تعیین شده انجام امور خیریه را با شناسایی و ارتباط با خانواده های نیازمند در محدوده جغرافیایی شروع کردیم و کلیه فعالیتهایی که با اهداف تعیین شده هماهنگی داشت را سر لوحه کاری خود قرار دادیم ، همچنین با گروهها و موسسات خیریه مشابه ارتباط برقرار کرده و در حد توان در کمک و همکاری با آنها تلاش نمودیم ، در این راه با انسانهای از خود گذشته و فداکار آشنا شدیم که مشوق و هدایتگر ما بوده و ما را در انجام کارها راهنمایی و کمک کردند .

این مجموعه می کوشد تا با هوشیار کردن اقشار مختلف جامعه و آگاهی دادن به آنها و هدایت آنها به سمت دستگیری افراد کم بضاعت و نیازمند و اشتراک گذاشتن نعمتها و توانمندیها با دیگر افراد جامعه در جهت توازن و برقراری عدالت گام کوچکی بردارد . این بنیاد هرگونه همکاری و کمک فکری ، کاری ، مالی و ابزاری را از افراد شناخته شده قبول کرد و تلاش می نماید تا در اسرع وقت آنها را به دست نیازمندان برساند و در این راه به حفظ شاٌن و عزت انسانها توجه نموده و به شخصیت و جایگاه اجتماعی آنان احترام می گذارد .

ما معتقدیم که اگر کلیه انسانها و اقشار مختلف جامعه بدون توجه به گرایشهای سیاسی ، مذهبی و نژادی و .... به پاس قدردانی از نعمتهایی که در اختیارشان قرار گرفته به همیاری و کمک به همنوعانشان کمر همت ببندند و در حد توان به رفع نیازهای آنان تلاش نمایند ، بی تردید فقر و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جامعه ما رخت بربسته و آرامش و امنیت در کلیه سطوح جامعه برقرار خواهد شد .

ما باید به این اعتقاد برسیم که این خود ما هستیم که می توانیم به همه کمک کنیم و ایمان داشته باشیم که هر فعالیت و تلاش مثبت و خیر خواهانه ای خواسته و یا ناخواسته به جامعه و خود ما برمی گردد و بازتاب آن را در کوتاهترین مدت در زندگی خود حس خواهیم کرد . پس بکوشیم تا فرصت باقی است وظایف انسانی خود را انجام داده و به یاری یکدیگر بکوشیم .

این بنیاد در سال 1393 در اداره ثبت شرکت با شماره ثبت 833و شناسه ملی 14004201431 به ثبت رسید . از جمله موسسات و گروهای مردم نهاد که همکاری با آنها صورت گرفته است : بنیاد کودک ، انجمن MS ، مدرسه کودکان استثنایی ، موسسه مهرآیینان مهر (حمایت از کودکان سرطانی) ، انجمن بیماران خاص ، موسسه محک ، ستاد دیه ( کمک در حل مشکلات زندانیان ) ، انجمن بیماران کلیوی ، سرای سالمندان ، شیرخوارگاه ها ، مکانهای پرورش کودکان تحت نظر سازمان بهزیستی .
مهرگان