مهرگان

اخبار

دریافت نشان جهادی دانشگاه علوم پزشکی به موسسه خیریه مهرگانلوح تقدیر و نشان جهادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به موسسه خیریه مهرگان به پاس فعالیت های انجام شده توسط این موسسه در زلزله کرمانشاه اهدا گردید.