مهرگان

اخبار

تهیه لوازم تحریر به مناسبت سال تحصیلی 94-95به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، 250 بسته لوازم تحریر برای مددجویان تحت پوشش موسسه تهیه و توزیع گردید. بسته ها شامل کیف، مداد، خودکار، دفتر، کاغذ و ... بوده و برای مقاطع تحصیلی دبستان، راهنمای و دبیرستان تهیه گردید.

گالری تصاویر بسته ها