مهرگان

اخبار

توزیع استند های تسلیت و شادی به عنوان جایگزینی برای گلموسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان، جهت جلوگیری از اصراف اقدام به تهیه استند هایی به عنوان جایگزین گل برای مراسم شادی و غم نموه است. علاقه مندان می توانند با سفارش استند، علاوه بر ابراز احساسات، به تحصیل کودکان نیازمند این مر و بوم نیز کمک کنند.