مهرگان

اخبار

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن داروسازانبه اطلاع ميرسانيم تفاهم نامه اي با انجمن داروسازان استان کرمانشاه جهت  حمايت از كودكان و خانواده هاي تحت پوشش مهرگان منعقد شده كه اميدواريم باعث رشد و ارتقا خدمات به نيازمندان جامعه گردد، ضمن خير مقدم به مديريت و اعضا اين مجموعه  و سپاسگزاري از نوع نگاه انسان دوستانه شان، موفقيت و سلامتي را براي آنها آرزومنديم.