مهرگان

آرزوها

آرزوها


آرزوها - در انتظار


 

آرزو
دوچرخه

شرح آرزو: شقایق دختر بچه ی 8 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد      

آرزو
کامپیوتر

شرح آرزو: علیرضا و محمدرضا دو برادر 15 و 13 ساله هستند که آرزوی داشتن یک کامپیوتر را دارند      

آرزو
سفر زیارتی مشهد

شرح آرزو: فرشته و زهرا خواهران 16 و 17 ساله آرزوی یک سفر زیارتی به شهر مشهد را دارند      

آرزو
دوچرخه

شرح آرزو: شقایق کودک 10 ساله یک دوچرخه را آرزو دارد.      

آرزو
تبلت

شرح آرزو: زهرا کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

آرزو
تبلت

شرح آرزو: فاطمه دختر بچه ایست که آرزو دارد یک تبلت داشته باشد      

آرزو
سفر زیارتی مشهد

شرح آرزو: هستی دختربچه 9 ساله آرزوی سفر به مشهد را دارد.      

آرزو
دوچرخه

شرح آرزو: سپهر کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.      

آرزو
تبلت

شرح آرزو: فاطمه کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

آرزو
تبلت

شرح آرزو: زهرا کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

آرزو
تبلت

شرح آرزو: گلاره کودک 6 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

آرزو
تبلت

شرح آرزو: سوگند کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک تبلت را دارد      

آرزو
دوچرخه

شرح آرزو: امیرعلی کودک 5 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.      

آرزو
دوچرخه

شرح آرزو: عرشیا کودک 9 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.      

آرزو
میز تحریر

شرح آرزو: کوروش کودک 6 ساله آرزوی داشتن میز تحریر را دارد.      

آرزو
گیرنده دیجیتال

شرح آرزو: کوثر کودک 10 ساله آرزوی داشتن یک گیرنده دیجیتال تلویزیون را دارد.      

آرزوها - برآورده شده


 

آرزو
دوچرخه

در تاریخ: 1395-04-26 برآورده شد.       شرح آرزو: یک کودک آرزوی داشتن یک دوچرخه را داشت و به کمک خیرین گرانقدر به این آرزو دست یافت.      

آرزو
جشن تولد

در تاریخ: 1395-06-14 برآورده شد.       شرح آرزو: محنا و ایلما دو خواهر بودند که آرزوی داشتن یک جشن تولد را داشتند و به کمک خیرین گرانقدر به این آرزو دست یافتند.      

آرزو
کامپیوتر

در تاریخ: 1396-01-07 برآورده شد.       شرح آرزو: نگین نوجوان 17 ساله آرزوی داشتن یک کامپیوتر را دارد.      

آرزو
اسباب بازی

در تاریخ: 1395-12-04 برآورده شد.       شرح آرزو: ستایش کودک 6 ساله آرزوی داشتن اسباب بازی های کودکانه را دارد.